Category Archives: FAEN 2019

FAEN SYMPOSIUM

FAEN SYMPOSIUM – FY FAEN SÅ BRA

Kunstneriske eksperimenter av kvinner fra 1990 til 2019

Dato: 25.10 – 26.10.19
Tid: 11:00 – 16:00
Sted: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata)
Billett: 150 kroner (to dagers symposium, kaffe, lunsj og FAEN-katalog er inkludert)
Påmelding: https://faen.eventbrite.co.uk

faen symposium program

Deltagere: Kristin Bergaust, Anja Carr, Zane Cerpina, Annike Flo, Cecilia Jonsson, Cathrine Kramer, Kirsty Kross, Alessandro Ludovico, Anja Malec, Amanda Steggell, Hege Tapio og Tanya Toft Ag.


Mange kvinnelige kunstnere i Norge har hatt stor suksess innen eksperimentell kunst både nasjonalt og internasjonalt. Imidlertid blir de fleste av deres suksesshistorier borte fra offentligheten. Nå er det på tide å vise disse kunstnernes arbeid til et bredere publikum.

FAEN SYMPOSIUM – FY FAEN SÅ BRA reflekterer over historien, samtiden og fremtiden for den eksperimentelle kunstscenen i Norge gjennom å presentere arbeid fra kvinnelige kunstnere og kunstutøvere. Symposiet har et undersøkende perspektiv og bruker arkiverings- og publiseringsprosjekter som verktøy for å oppdage kritiske, historiske tendenser og viktige vendepunkter i feltet. FAEN SYMPOSIUM spør derfor:
Hvem er disse kvinnelige kunstnerne? Hva gjorde de?  Hvorfor var det viktig?
Når gjorde de det?

Gjennom innlegg, kunstnersamtaler, paneldiskusjoner og forestillinger dekker programmet den kvinnelige rollen innen eksperimentell kunst gjennom de siste tre tiårene.

Det to dager lange symposiet tar også sikte på å avdekke nye og nødvendige strategier for å støtte og oppmuntre unge kvinnelige kunstnere til å stå frem.

BAKGRUNN
Mange av områdene i det norske eksperimentelle kunstfeltet – fra skulptur, installasjon, lydkunst, videokunst til digital kunst, ser ut til å være historisk dominert av mannlige kunstnere. Ulikheter blir tydelige gjennom arkivprosjekt i feltet. Bokprosjektet Elektronisk Kunst i Norge har mottatt betydelig færre bidrag fra kvinner: 22 kvinnelige kunstnerbidrag mot 40 mannlige. På lignende måte avdekker prosjektet Norsk Mediekunst Bibliotek (Temporary Library of Norwegian Media Art) at bare 33 kvinnelige kunstnere / kuratorer / forfattere har publisert sammenlignet med 59 mannlige forfattere.

Hvordan har denne kjønnsubalansen ført til langsiktige effekter og begrensninger i feltet? Ensidig kjønnspresentasjon skjuler de mange viktige prestasjonene fra de kvinnelige kunstnerne. For å styrke feltet må disse diskusjonene tas på tverrfaglig, tverrinstitusjonelt nivå og på tvers av generasjoner.

SUKSESSHISTORIENE
Mange norske kvinnelige kunstnere har oppnådd enestående suksess på feltet. De har stilt ut og mottatt priser både i nasjonal og internasjonal målestokk. Eksempler inkluderer: Jana Winderen opptrer over hele verden og vant Golden Nica, Ars Electronica, 2011-prisen for Digital Music & Sound Art; Cecilia Jonsson fikk Honorary Mention i Hybrid Arts på Prix Ars Electronica 2017 og vant Bio Art & Design Awards i Nederland, 2016; Cathrine Kramer har mottatt en VIDA Art and Artificial Life International Award for Center for Genomic Gastronomy – som hun medstiftet for å utforske bioteknologier og biologisk mangfold i menneskelige matsystemer; Sissel Tolaas med sin utsøkte praksis på parfymer og lukt har vunnet anerkjennelse gjennom en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser; Pia Myrvold har bygget opp en internasjonal status ved å kombinere kunst og elektronisk mote; Hanne Rivrud har deltatt på en rekke utstillinger, inkludert Venezia Art Biennale og Ars Electronica; Amanda Steggell var grunnlegger av live-kunstprosjektet Motherboard i 1996 og er en anerkjent pioner innen feltet; Maja S. K. Ratkje var den første komponisten som mottok den norske Arne Nordheim-prisen i 2001; Natasha Barrett, samtidskomponist som spesialiserer seg på elektroakustisk kunstmusikk har mottatt mange priser, inkludert Nordisk råds musikkpris for 2006. Kristin Bergaust har bidratt med viktige kunstverk samtidig som hun var en av pionerene for å bygge og lede Atelier Nord media lab, nå professor på OsloMet. Kate Pendry har bidratt betydelig til flere større og internasjonalt fremførte prosjekt som sense:less (Honorary Mention Ars Electronica). Hege Tapio er en av pionerene innen bioart feltet i Norge, og har bidratt stort gjennom organisering og kuratering de siste to tiårene. Flere kvinnelige kunstnere har også bidratt gjennom forfatterskap og publikasjoner, inkludert Janne S. Dahl og Anne L. Stenseth.
FAEN-symposium tar sikte på å avdekke nye strategier som styrker praksisfeltet og foreslår løsninger for å bygge bro mellom de fremdeles store kjønnsulikhetene i kunsten.

KJØNNSSKIFTE I KUNSTEN
Selv om det er for mange ufortalte historier, er det også mange nyere historier om suksess og prestasjoner. Kunstfeltet opplever nå et skifte til kvinnelige kunstnere som ledere for større kunstinstitusjoner som: PNEK (Gyrid N. Kaldestad), Atelier Nord (Ida L. Ghosh), Lydgalleriet (Julie L. Porter), Vandaler forening (Hanan Benammar), i/o/lab (Hege Tapio), for ikke å snakke om de mer etablerte institusjonene som OCA (Katya García-Antón), Henie Onstad (Tone Hansen), Nasjonalmuseet (Karin Hindsbo), Kunstnernes Hus (Anne H. Neset). Vil dette endelig gi sjansen for de kvinnelige kunstnerne til å forme fremtidens felt?

FEMINISME – GJENNOM KJØNNENE
Vi må også fremheve kunstnerne som eksperimenterer med temaene kjønn og feminisme i sine arbeider, som Ane Lan, personifisert av Eivind Reierstad – en norsk performance- og billedkunstner, mest kjent for sin videobruk og forestillinger som omhandler kjønnsspørsmål og seksualitet i forhold til aktuelle politiske og sosiale spørsmål. Også Kate Pendry’s ikoniske mannlige karakter Johnny Johnson kommenterer nylige feminisme-relaterte debatter.

FAEN SYMPOSIUM er organisert og kuratert av Zane Cerpina / TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter i samarbeid med PNEK. FAEN er støttet av Norsk Kulturråd, Oslo kommune, PNEK, Atelier Nord og TEKS.

FB event: https://www.facebook.com/events/507193113373147/

Tanya Toft Ag: Phenomenal Feminisms

Phenomenal Feminisms

The keynote takes off in the book Digital Dynamics in Nordic Contemporary Art (2019) with the question: What does it mean to do ‘female experiments’? Art’s experiments are phenomenal microspheres. What we perceive as real and imagined phenomena, when we move closer, are molecules, photons, and symbols configured into form and meaning. In speculating on trajectories of feminisms from quantum physics, molecular biology, and neuroscientific theory, I inquire into what it means – or could mean – to experiment with art through phenomenal feminisms. I propose a way of seeing art’s experiment not as a participant in grand narratives that determine our fate with technology as a fixed-directional drive towards the end, deriving from philosophies of the Greeks, but rather as something that gives life, that begins; something that enables different ways of working with matter, producing knowledge, and affecting the world through art.

TanyaToftAg (1)Dr. Tanya Toft Ag

Dr. Tanya Toft Ag is a curator and scholar focused on perceptual experience, memory, and technogenesis in relation to media art and media aesthetic phenomena. Her curatorial engagements with media-based art in the urban domain span across Sao Paulo, New York City and the Nordic region including co-curation of the Screen City Biennial 2017 in Stavanger. She is editor of Digital Dynamics in Nordic Contemporary Art (Intellect, 2019) and currently a Visiting Fellow at the School of Creative Media in Hong Kong where she researches philosophies, psychologies, and media aesthetic dimensions of ‘expanded reality’.

www.tanyatoft.com

FAEN UTSTILLING 2019

FAEN UTSTILLING – UNG OG EKSPERIMENTELL

Kunstverk av de mest eksperimentelle unge
kvinnelige kunstnere i Norge!

Dato: 17.10 – 03.11.19
Sted: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata)

Sensorisk hjelm for et intimt møte med levende barkbiller? Darknet-spa som meditasjon? Scenografi laget i samarbeid med sopp? En kjærlighetshistorie mellom en kvinne og planten hennes? Eskorter som kunst? Clubbing for én? Kjærlighet i den digitale tidsalderen? FY FAEN SÅ BRA!

Kunstnere: Anja Malec (HR), Anne Cecilie Lie (NO), Annike Flo (NO), Natalie Seifert Eliassen (NO), dragongirl (Nikoline Ursin Erichsen) (NO), Renate Synnes Handal (NO) og Unnur Andrea Einarsdóttir (IS / NO).

Anja Malec’s mediekunstinstallasjon “No Strings Attached” utforsker fenomenet forelskelse og romantiske forhold i den digitale tidsalder. Natalie Seifert Eliassen’s performance og installasjon “MyBMB: My body is my business” representerer banebrytende kunstnerisk forskning med fokus på temaene skjønnhet og feminisme ved å ta for seg et stigmatisert yrke i Norge: sexarbeidere. Renate Synnes Handal’s videoinstallasjon “En annen partner” viser en annen type kjærlighetshistorie; her utforskes forholdet mellom en kvinne og en plante. Prosjektet kombinerer økoseksualitet sammen med Norges usynlige, utbredte sykdom: ensomhet. Anne Cecilie Lie’s biokunstverk “Intersecta” setter publikum sanselig inn i insektenes usynlige verdenen. Annike Flo’s “cocreat: e: ures: s h i f t” er et performativt estetisk eksperiment som søker å finne måter å koble maskiner, mennesker og sopp til en hybridøkologi. Unnur Andrea Einarsdóttir inviterer publikum inn i “The Darknet Spa” for å stille spørsmål ved hvordan teknologiene våre gjenspeiler de ødelagte delene av samfunnet vårt. dragongirl’s (Nikoline Ursin Erichsen) oppslukende lydreise “The Sentimental Club”, utfordrer den typiske sanseopplevelsen som tilbys i moderne klubbkultur ved å utforske dens voldelige virkeligheter og komplekse emosjonelle landskap.

FAEN AKADEMIET
FAEN-utstillingen på Atelier Nord er et resultat av FAEN Akademiet – et pilotprosjekt som støtter utviklingen av nye, eksperimentelle kunstverk gjort av unge kvinnelige kunstnere. FAEN Akademiet fokuserer på nyproduksjon av kunstverk fra idé til utstillingsklart arbeid gjennom nært samarbeid med FAEN-samarbeidspartnere.

INTERNASJONALT NETTVERK
FAEN Akademiet er inspirert av arbeidet til internasjonale kunstinstitusjoner som V2_ – Lab for the Unstable Media (Nederland), Kapelica Gallery (Slovenia) og Kontejner (Kroatia). Disse aktørene i feltet setter et betydelig fokus på kunnskapsoverføring mellom kunstnergenerasjoner og fokuserer på å skape muligheter for fremvekst av neste generasjons kunstnere.

NYE MULIGHETER
Ideen om FAEN Akademiet vokste frem av behovet for å tilby muligheter til kunstproduksjon og utstilling for unge kvinnelige kunstnere som arbeider med banebrytende kunst og tematikk. FAEN Akademiet har som mål å tilby et tverrfaglig, støttende og medtenkende miljø for å produsere eksperimentell kunst.

SAMARBEIDSPROSESS
FAEN Akademiet tilbyr unge kunstnere støtte og veiledning fra etablerte kunstnere og professjonelle på kunstfeltet. Kunnskapsoverføringen til unge kunstnere gis gjennom workshops, møter og veiledning av FAEN og med våre samarbeidspartnere.

6T6A2375

EKSPERIMENTELL KUNST
FAEN Akademiet fokuserer på eksperimentell kunst. FAEN Akademiet er for kunstnere som utforsker og utfordrer samtiden i samfunn, politikk, kultur, teknologi og økologi: kunst som inviterer publikum til å oppleve, stille spørsmål og reflektere over verden fra nye unike perspektiver.

Kunstnerne ble oppfordret til å teste og utfordre sine innledende konsepter gjennom dykke ned i uutforskede territorier. Gjennom kunstneriske metoder og nye medier har de utviklet og styrket sine ferdigheter og kunstneriske språk.

FAEN UTSTILLING
Til den første utgaven av FAEN Akademiet ble kunstnere valgt ut gjennom en Open Call lansert våren 2019. Over 70 kunstnere fra hele Norge søkte. Utstillingen på Atelier Nord viser de første resultatene av FAEN Akademiets pilotprosjekt. Den første puljen kunstnerne er i alder fra 21 til 36 og kommer fra Oslo, Trondheim, Bergen og Ås. Kunstverkene varierer veldig i medium og teknologier – fra bioart, installasjon, video, kunstnerisk forskning til lydkunst. De viser et bredt spekter av utforskning og eksperimentering med kunstneriske språk og medier.

FAEN UTSTILLINGEN og FAEN AKADEMIET er organisert og kuratert av Zane Cerpina / TEKS, i samarbeide med Atelier Nord, PNEK, BEK, i/o/lab, Notam og FeLT. FAEN-ekspertne er Kirsty Kross, Kristin Bergaust, Hege Tapio, Gyrid Nordal Kaldestad og Ståle Stenslie.

Annike Flo : cocreat:e:ures

c o c r e a t : e : u r e s : s h i f t
av Annike Flo

I c o c r e a t : e : u r e s : s h i f t samarbeider Annike Flo med noen av dem som allerede holder til på Atelier Nords lager, besøkende mennesker og til nå uoppdagede gjester. Prosjektet er et performativt eksperiment som forsøker å skyve vår oppfatning av andre vesener fra fremmed til kjent og vårt perspektiv på oss selv fra individ til symbiotisk vesen. s h i f t knytter mennesker sammen med organismer og rom vi vanligvis ignorerer eller frykter, i et forsøk på å mane frem nye og mulige virkeligheter.

S h i f t er inspirert av The Human Microbiome Project, som blant annet har vist at vår mikrobiom har nøkkelroller i og påvirker vårt immunsystem, hjerne og vårt genom; alle klassiske biologiske eksempler på vårt individuelle selv. Verket leker med ideen om den historiske Salongen som en møteplass, men også som en ikke-steril og flytende estetikk gjennom hvilket man kan utforske hva som skjer når vi estetisk og fysisk flytter mikrober ut av laboratoriet (og kjøleskapet). I stedet for å se dem gjennom en vitenskapelig eller truende linse, blir de gitt næring og omsorg slik at de kan blomstre der de er. Det vil i dette tilfellet si i Atelier Nords tidligere lagerrom, Portnerboligen, og på gaver donert av de menneskelige besøkende.

Annike Flo (NO, f. 1986) undersøker gjennom sine scenografiske arbeider hvordan og hva det betyr å skape i den Antropocene tidsalder. Flo er opptatt av og stiller spørsmål ved vårt forhold til andre skapninger og verden rundt oss, ofte inspirert av biovitenskapelig forskning. Ved å iscenesette andre skapninger som lever ut sine egne liv likegyldig til verket sammen med publikum og scenografen selv, blandes virkelighet og performance.

 

Photo+by+caludia+Lucacel (1)Annike Flo

Annike har en MA i scenografi fra Akademi for Scenekunst (2018) og en BA i kostyme for performance ved London College of Fashion, University of the Arts, London (2010). Som kostymedesigner spesialiserte hun seg innen immersive og partisipatorisk teater (Secret Cinema, Punch Drunk, Immersive Cult), noe hun har tatt med seg videre i sitt arbeid som scenograf og kunstner.

www.annikeflo.com