Kristin Bergaust

Om skjønnheten og utstyret. Kunst og teknologi fra mitt perspektiv fra 1985 til i dag.

Interessen for deltakelse og sosial kommunikasjon, feministiske perspektiver og samfunnsendringer som følge av teknologiutviklingen, har vært med meg fra jeg begynte å eksperimentere med teknologi og kunst tidlig på 1980-tallet. Jeg vil presentere noen eksempler fra egen produksjon som omfatter video, installasjoner, sosiale og performative prosjekter som er med på å belyse dette. Dessuten vil jeg vise noe fra tidlige kuratoriske prosjekter som også var med på å utvikle feltet for kvinnelige kunstnere. Nettverk og selvorganisering har vært en del av kunst-og teknologifeltets historie i Norge og internasjonalt. Det er også viktig for min historie som kunstner i feltet.

kristinKristin Bergaust

Kristin Bergaust er kunstner, forsker og professor. Hun er utdannet ved Universitet i Oslo og Statens Kunstakademi. Hun ledet Intermedia ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, fra 2001 til 2008 og bygget opp og ledet Atelier Nord som media lab for kunstnere fra 1997 til 2001. Siden 2008 har hun vært professor ved Fakultet for teknologi, kunst og design på OsloMet. Kristin er en pionere i et selvorganisert kunstfelt fra 1990-tallet med fokus på teknologi i relasjonell og sosial sammenheng. For tiden arbeider hun med kunstnerisk forskning der eksperimenter med det kommunikative og sanselige bidrar til økologiske perspektiver i tverrfaglige sammenhenger.

www.bergaustvideo.net