FAEN SYMPOSIUM

FAEN SYMPOSIUM – FY FAEN SÅ BRA

Kunstneriske eksperimenter av kvinner fra 1990 til 2019

Dato: 25.10 – 26.10.19
Tid: 11:00 – 16:00
Sted: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata)
Billett: 150 kroner (to dagers symposium, kaffe, lunsj og FAEN-katalog er inkludert)
Påmelding: https://faen.eventbrite.co.uk

faen symposium program

Deltagere: Kristin Bergaust, Anja Carr, Zane Cerpina, Annike Flo, Cecilia Jonsson, Cathrine Kramer, Kirsty Kross, Alessandro Ludovico, Anja Malec, Amanda Steggell, Hege Tapio og Tanya Toft Ag.


Mange kvinnelige kunstnere i Norge har hatt stor suksess innen eksperimentell kunst både nasjonalt og internasjonalt. Imidlertid blir de fleste av deres suksesshistorier borte fra offentligheten. Nå er det på tide å vise disse kunstnernes arbeid til et bredere publikum.

FAEN SYMPOSIUM – FY FAEN SÅ BRA reflekterer over historien, samtiden og fremtiden for den eksperimentelle kunstscenen i Norge gjennom å presentere arbeid fra kvinnelige kunstnere og kunstutøvere. Symposiet har et undersøkende perspektiv og bruker arkiverings- og publiseringsprosjekter som verktøy for å oppdage kritiske, historiske tendenser og viktige vendepunkter i feltet. FAEN SYMPOSIUM spør derfor:
Hvem er disse kvinnelige kunstnerne? Hva gjorde de?  Hvorfor var det viktig?
Når gjorde de det?

Gjennom innlegg, kunstnersamtaler, paneldiskusjoner og forestillinger dekker programmet den kvinnelige rollen innen eksperimentell kunst gjennom de siste tre tiårene.

Det to dager lange symposiet tar også sikte på å avdekke nye og nødvendige strategier for å støtte og oppmuntre unge kvinnelige kunstnere til å stå frem.

BAKGRUNN
Mange av områdene i det norske eksperimentelle kunstfeltet – fra skulptur, installasjon, lydkunst, videokunst til digital kunst, ser ut til å være historisk dominert av mannlige kunstnere. Ulikheter blir tydelige gjennom arkivprosjekt i feltet. Bokprosjektet Elektronisk Kunst i Norge har mottatt betydelig færre bidrag fra kvinner: 22 kvinnelige kunstnerbidrag mot 40 mannlige. På lignende måte avdekker prosjektet Norsk Mediekunst Bibliotek (Temporary Library of Norwegian Media Art) at bare 33 kvinnelige kunstnere / kuratorer / forfattere har publisert sammenlignet med 59 mannlige forfattere.

Hvordan har denne kjønnsubalansen ført til langsiktige effekter og begrensninger i feltet? Ensidig kjønnspresentasjon skjuler de mange viktige prestasjonene fra de kvinnelige kunstnerne. For å styrke feltet må disse diskusjonene tas på tverrfaglig, tverrinstitusjonelt nivå og på tvers av generasjoner.

SUKSESSHISTORIENE
Mange norske kvinnelige kunstnere har oppnådd enestående suksess på feltet. De har stilt ut og mottatt priser både i nasjonal og internasjonal målestokk. Eksempler inkluderer: Jana Winderen opptrer over hele verden og vant Golden Nica, Ars Electronica, 2011-prisen for Digital Music & Sound Art; Cecilia Jonsson fikk Honorary Mention i Hybrid Arts på Prix Ars Electronica 2017 og vant Bio Art & Design Awards i Nederland, 2016; Cathrine Kramer har mottatt en VIDA Art and Artificial Life International Award for Center for Genomic Gastronomy – som hun medstiftet for å utforske bioteknologier og biologisk mangfold i menneskelige matsystemer; Sissel Tolaas med sin utsøkte praksis på parfymer og lukt har vunnet anerkjennelse gjennom en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser; Pia Myrvold har bygget opp en internasjonal status ved å kombinere kunst og elektronisk mote; Hanne Rivrud har deltatt på en rekke utstillinger, inkludert Venezia Art Biennale og Ars Electronica; Amanda Steggell var grunnlegger av live-kunstprosjektet Motherboard i 1996 og er en anerkjent pioner innen feltet; Maja S. K. Ratkje var den første komponisten som mottok den norske Arne Nordheim-prisen i 2001; Natasha Barrett, samtidskomponist som spesialiserer seg på elektroakustisk kunstmusikk har mottatt mange priser, inkludert Nordisk råds musikkpris for 2006. Kristin Bergaust har bidratt med viktige kunstverk samtidig som hun var en av pionerene for å bygge og lede Atelier Nord media lab, nå professor på OsloMet. Kate Pendry har bidratt betydelig til flere større og internasjonalt fremførte prosjekt som sense:less (Honorary Mention Ars Electronica). Hege Tapio er en av pionerene innen bioart feltet i Norge, og har bidratt stort gjennom organisering og kuratering de siste to tiårene. Flere kvinnelige kunstnere har også bidratt gjennom forfatterskap og publikasjoner, inkludert Janne S. Dahl og Anne L. Stenseth.
FAEN-symposium tar sikte på å avdekke nye strategier som styrker praksisfeltet og foreslår løsninger for å bygge bro mellom de fremdeles store kjønnsulikhetene i kunsten.

KJØNNSSKIFTE I KUNSTEN
Selv om det er for mange ufortalte historier, er det også mange nyere historier om suksess og prestasjoner. Kunstfeltet opplever nå et skifte til kvinnelige kunstnere som ledere for større kunstinstitusjoner som: PNEK (Gyrid N. Kaldestad), Atelier Nord (Ida L. Ghosh), Lydgalleriet (Julie L. Porter), Vandaler forening (Hanan Benammar), i/o/lab (Hege Tapio), for ikke å snakke om de mer etablerte institusjonene som OCA (Katya García-Antón), Henie Onstad (Tone Hansen), Nasjonalmuseet (Karin Hindsbo), Kunstnernes Hus (Anne H. Neset). Vil dette endelig gi sjansen for de kvinnelige kunstnerne til å forme fremtidens felt?

FEMINISME – GJENNOM KJØNNENE
Vi må også fremheve kunstnerne som eksperimenterer med temaene kjønn og feminisme i sine arbeider, som Ane Lan, personifisert av Eivind Reierstad – en norsk performance- og billedkunstner, mest kjent for sin videobruk og forestillinger som omhandler kjønnsspørsmål og seksualitet i forhold til aktuelle politiske og sosiale spørsmål. Også Kate Pendry’s ikoniske mannlige karakter Johnny Johnson kommenterer nylige feminisme-relaterte debatter.

FAEN SYMPOSIUM er organisert og kuratert av Zane Cerpina / TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter i samarbeid med PNEK. FAEN er støttet av Norsk Kulturråd, Oslo kommune, PNEK, Atelier Nord og TEKS.

FB event: https://www.facebook.com/events/507193113373147/