Anne Cecilie Lie : Intersecta

Intersecta
av Anne Cecilie Lie

Intersecta er et tverrfaglig, bio-digitalt kunstverk som utforsker krysningspunktet mellom mennesker, insekter, økologi og teknologi. En sensorisk hjelm fasiliteter et intimt møte med levende barkbiller og tar lytteren gjennom en fabulerende nå- og fremtid for våre sammenkoblede liv og dødsfall. Selv om barkbillen Ips Typographus blir sett på som skadedyr av kommersielt skogbruk er de nøkkelnedbrytere og livsfasilitatorer i biodivers skog. De fleste barkbiller tilbringer mesteparten av livet i mørket mellom barken og veden, noe som gjør deres verden utfordrende å se og lettere å ignorere. De fleste biller er, som mennesker, jordbrukere, enn på en annen skala. I gallerirommet danner billeøkologien nye landskap man kan møte ansikt til ansikt.
Når vi beveger oss inn i Donna Haraway’s foreslåtte, gjenopprettende epoke Chthulucene, fra den nåværende, utnyttende Antropocen/Capitalocene/Plantationocene, utfordres vår forestilling om hva og hvem vi er sammenfiltret med. Hvem vil være her i fremtiden? Og hvordan kan vi forlate verden så nådig som mulig med de som skal være igjen i tankene?

 

dsc05171.jpgAnne Cecilie Lie

Gjennom Anne Cecilie Lie (NO, f. 1983) sitt arbeid utforsker hun hvordan å skape i vår nåværende geologiske æra foreslått som Antropocen, med dens tilhørende filosofiske og etiske spørsmål, samt for mulige fremtider. Hun påpeker blindsoner i sosiale og bygde strukturer og foreslår nye alternativer for sameksistens til det menneskelige-eksepsjonelle/sentriske. Stedsspesifisitet og kryssbestøvning er iboende for hennes arbeid, inspirert av Donna Haraways teorier om tentakulær tenking, basert på feministiske, postkoloniale, vitenskapelige og fabulerende tilnærminger til samarbeid med mennesker og ikke-mennesker. Lie innehar en master i scenografi ved Akademi for Scenekunst og en bachelor i kunst fra Trondheim Kunstakademi.
http://www.annececilielie.com