FAEN KVELD #1 | NETTVERKSBYGGING

FAEN IMG5

FAEN KVELD #1 | NETTVERKSBYGGING

23.10.19 | Atelier Nord

FAEN samtale
Nina Krogh / Mari Lestberg (WoNoMute) / Gyrid Kaldestad / Kristin Bergaust

Vi deler våre erfaringer og tanker om nettverk innen eksperimentell kunstpraksis. Vi vil diskutere hvordan mer eller mindre organiserte nettverk er til hjelp i produksjon og som synliggjøring av aktivitet. Slike nettverk trengs også som møtepunkter og som grunnlag for utvikling av prosjekter. Kom og bli med, det trengs ideer og diskusjoner om initiative for fremtiden.

Performance av Nina Krogh og Sagar Sen
Billedkunstner/sanger Nina Krogh og computer scientist/entreprenør Sagar Sen vil gjøre en performance som visualiserer Ninas pust mens hun synger ved hjelp av pustesensorer. Data fra sensorene visualiseres i sanntid.
http://www.ninakrogh.no

FAEN KVELD #1 er organisert av FAEN i samarbeid med Kristin Bergaust / FeLT.